Savio в списание Amica - брой 7, септември 2016

в Медиите за нас.