Savio в списание Журнал за жената - 1 брой, 2016

в Медиите за нас.