Savio в списание Журнал за жената - 13 брой, 2016

в Медиите за нас.