SAVIO в списание Журнал за жената - брой 42, 2016

в Медиите за нас.