SAVIO в списание Здравен журнал - ноември, 2016

в Медиите за нас.