Декларация за поверителност

Savio.bg се ангажира да предприеме мерки за защита на личните данни на Клиента, в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Клиентът се съгласява с факта, че фирма  "Савио Козметикс” и нейните служители, в зависимост от своите задължения разполагат с  достъп до част или цялата информация, касаеща неговата индентификация, в качеството му на потребител, като данните може да включват: трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на продукти, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail адрес и данни за фактура, когато потребителят е заявил желание да получи такава. Фирма ‘’Савио Козметикс’’ , поддържаща онлайн магазин savio.bg  и нейните служители нямат право да разпространяват, оповестяват, предоставят или преотстъпват на трети лица по никакъв повод тази информация, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи, в съответствие с действащото в Република България законодателство.
Доставчикът на стоки savio.bg не може да  обработва, нито да предава на трети страни данните,  записвани автоматично и които не са част от регистрацията, с която Клиентът осъществява достъп до електронния магазин на savio.bg,  като например - използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници и др. Този тип информация, сама по себе си не може да послужи за идентификация на конкретен потребител и се ползва единствено с цел диагностика, статистически анализ, поддръжка на функционалността и оптимизиране на сайта .

С оглед гарантиране сигурността на личните данни на своите  Клиенти, savio.bg ги изпраща единствено на e-mail адрес, посочен от Клиента към момента на регистрацията.

Доставчикът разполага с правото да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният не декларира изрично своето несъгласие за това.

Клиентът се съгласява с правото на Доставчика да му изпраща по всяко време електронни съобщения, включително и бюлетин или оферти за покупка на стоки, през периода, в който е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Доставчика.

Клиентът се съгласява с правото на Доставчика да събира, съхранява и обработва данни, отнасящи се към неговото поведение при използване на електронния магазин на Доставчика.

Доставчикът има право по всяко време да изиска от Клиента легитимиране и удостоверяване достоверността на всяко едно от обявените при регистрацията обстоятелства и лични данни, през периода, в който регистрацията му в онлайн магазина е активна. 

В случай, че поради някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите потребителски име и парола, Доставчикът е свободен да прибегне до обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://savio.bg/forgotten

Всеки регистриран Клиент се ползва от правото да заяви желание за изтриване на въведените от него лични данни, като това ще доведе и до заличаване на, използваните от него потребителско име и парола. За да се възползва от това си право, Клиентът следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, изпращайки цялата информация, въведена от него при регистрацията.