Условия за доставка

Savio.bg осигурява доставката на предлаганите от него продукти добросъвестно и съобразно, предвидените в закона права на Клиентите, съобразно критериите и условията, залегнали в потребителското или търговското право, както и в унисон с възприетите в практиката изисквания.

Съгласявайки се с Общите условия, Клиентите сключват  договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани на адрес https://savio.bg Договорът е изготвен и се сключва на български език, след което се съхранява в базата данни на Доставчика.

По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, savio.bg поема задължението да осигури доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на стоките,  посочени от него на досъпния в Интернет интерфейс на страницата на savio.bg.
Клиентите разполагат с правото да коригират грешки при въвеждането на информация, единствено преди отправяне на изявлението за сключване на договор с доставчика – savio.bg.

Клиентите се ангажират да  заплатят на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, посочени на https://savio.bg и Общите условия по договора. Възнаграждението е в размер на сумата, обявена от Доставчика на адреса на savio.bg  в Интернет.

Срок за обработване и доставка на заявените поръчки: Всяка поръчка, направена в делничен ден в диапазона 00:00 - 12:00 часа се обработва в рамките на същия ден. Поръчка, заявена в делничен ден след 12:00 часа се обработва след 10:00 часа на следващия работен ден. Поръчка, заявена след 12:00 ч. в петък (или последен работен ден, преди почивни/празнични дни) се обработва след 10:00 часа в понеделник или на първия работен ден от следващата седмица. Продуктите, поръчани чрез интерфейса на страницата на savio.bg  се доставят от куриер в рамките на 2-5 работни дни на адрес, посочен от клиента. Изключение правят местата, обслужвани по график.

Периодът на доставка може да бъде удължен в почивни дни, официални празници или при възникване на форсмажорни обстоятелства.  https://savio.bg си запазва правото еднолично, без да уведомява Клиента да удължи посочените срокове за период до седем дни.
Забавяне на доставката в упоменатите срокове е възможно във всички случаи, за което ще бъдете своевременно информирани от служител на компанията. https://savio.bg не носи отговорност за забавена доставка, когато вина за това има куриерът, анагажиран да извърши доставката. 
Цена на доставка: 3.00 лв.
Доставката е безплатна при поръчки, надвишаващи сумата от 65 лв.